Bu web sitesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki amaçlar ile sınırlı mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Yatırımcıİlişkileri

TEMETTÜ ÖDEME TARİHÇESİ

Temettü Ödeme Tarihçesi

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikalarının belirlenmesine karar vermiştir. Bu karara istinaden Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış mali tablolarında yer alan dönem kârı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı üzerinden bu konudaki mevzuat ve ana sözleşme hükümleri ile şirketin özsermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınarak hesaplanacak temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarih(ler)de nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak yada belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak kâr dağıtımı önerisinin Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Politikası İndir
Tümosan Kar Dağıtım Tablosu 2015 İndir
Tümosan Kar Dağıtım Tablosu 2014 İndir
Tümosan Kar Dağıtım Tablosu 2013 İndir
Tümosan Kar Dağıtım Tablosu 2012 İndir